ادامه مطلب...

«  آگهي تجدید  مناقصه عمومي شماره (22- 1400 ) »
«  شماره فراخوان در سامانه ستاد  2000005602000041  »

ادامه مطلب...

«  آگهي تجدید  مناقصه عمومي شماره (21- 1400 ) »
«  شماره فراخوان در سامانه ستاد  2000005602000040  »

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت  نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر مرودشت به ریاست مهندس زارعی نژاد و  با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر مرودشت درساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مرودشت: اولین جلسه شورای اسلامی شهر مرودشت پس از انتخاب شهردار در مورخ۱۵ مهرماه برگزار شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مرودشت با حضور مهندس نعمتی ریاست شورای اسلامی استان فارس برگزار شد . 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت  چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر مرودشت در سال ۹۵ با حضور اعضا و شهردار مرودشت در محل ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد .

سازمان آتش نشانی