ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت،  در راستای تقویت روحیه پاکبانان شهر، طی مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهرداری مرودشت از زحمات شبانه روزی پاکبانان تجلیل و همچنین نکات آموزشی در خصوص مبارزه با بیماری منحوس کرونا توسط کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان مرودشت انجام شد.

ادامه مطلب...

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت؛ کلنگ پروژه پردیس سینمایی امید شهر مرودشت با حضور استاندار فارس، نماینده مردم شریف شهرستان های مرودشت، ارسنجان وپاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار وتعدادی از مسئولین استانی و شهرستان به زمین زده شد.

 

 ادامه مطلب...

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت، متن پیام سید مهدی مکّی  بدین شرح است:

ادامه مطلب...

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت دکتر جمشیدی با حضور  در شهر مرودشت از پروژه های عمرانی  شهرداری مرودشت بازدید به عمل آورند.

 

 ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرودشت، همزمان با هفته کتاب  و کتابخوانی شهردار مرودشت به همراه معاونین خود، با حضور در کتابخانه عمومی شهرستان مرودشت از بخش‌های مختلف آن بازدید واز مدیریت و همکاران کتابخانه مرکزی شهر مرودشت تقدیر به عمل آمد.

«  آگهي تجدید مزایده عمومی شماره  ( 11 – 99  ) »

 

شهرداري مرودشت در نظر دارد  نسبت به واگذاری ساختمان تجاری به صورت اجاره  بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و از طریق سامانه تدارکات دولت ( ستاد ) با مشخصات ذیل اقدام نماید . متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.

 

نوع

مساحت

کاربری

نشانی

قیمت پایه
( ماهیانه به ریال )

سپرده شرکت در مزایده (به ریال )

شماره فراخوان

در سامانه ستاد

ملاحظات

ساختمان واقع در میدان امام خمینی (ره)  - جنب شهرداری مرکزی

130 متر مربع تجاری و 15 مترمربع  نیم طبقه  و 17 متر مربع حریم تجاری

تجاری

مرودشت  میدان امام خمینی (ره)  - جنب شهرداری مرکزی

 

 000/000/270

 

000/000/162

 

5099005602000002

جهت امور بانکی و مالی و دفاتر پیش خوان و خدمات عمومی 

                             

متقاضیان مکلف به شرکت  در مزایده از طریق  سامانه تدارکات دولت می باشند و به پیشنهاد های فاقد  امضاء و مخدوش و یا پیشنهاد هایی که پس از انقضاء مدت مقرر واصل شود و همچنین به پیشنهادهای ثبت نشده در سامانه ستاد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- سپرده شرکت در مزایده ميبايست بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور كه براي دو ماه ديگر قابل تمديد باشد
يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 0107188877000   نزد بانك ملي شعبه مرودشت به نام شهرداري مرودشت ارائه گردد .

2- چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

3-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

4- مهلت دریافت اسناد 27/08/99  و مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ  08/09/99  مي باشد .

5-  تاريخ بازگشايي پاكات مزایده ، روز  یک شنبه  مورخ  09/09/99   ساعت  8 صبح  در محل دفتر شهردار مي باشد .

6- مدت زمان اجاره یکسال می باشد .

7- سایر اطلاعات در اسناد مزایده درج گردیده است .

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول :      19/08/99

نوبت دوم :    26/08/99

                                                                                                                                                     سید مهدی مکّی 

                                                                                                       شهردار مرودشت

سازمان آتش نشانی